Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Το πρόγραμμα της Α΄κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης Το πρόγραμμα της Α' κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης 2015-2016, αρχίζει το Σαββατοκύριακο    5-6 / 9  με φετινή καινοτομία ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστικής θα διεξάγεται Δευτέρα.

 Η 3η αγωνιστική που δεν θα γίνει λόγω εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί Τετάρτη  23/9.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική 16η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Τιτάν Σερβίων
Αλιάκμων Αιανής
Μακεδονικός  Κοζάνης
Μακεδονικός Φούφα
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Αστραπή Κλείτου
Μακεδονικός Σιάτιστας
Π.Α.Ο. Κοίλων
Πολυνίκης
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Α.Ε. Κοζάνης
Αναγέννηση Εράτυρας
Α.Σ. Βελβεντό
Εθνικός Βατερού


2η Αγωνιστική 17η
Αλιάκμων Αιανής
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Τιτάν Σερβίων
Μακεδονικός Φούφα
Μακεδονικός  Κοζάνης
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Μακεδονικός Σιάτιστας
Αστραπή Κλείτου
Πολυνίκης
Π.Α.Ο. Κοίλων
Α.Ε. Κοζάνης
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Εθνικός Βατερού
Αναγέννηση Εράτυρας
Α.Σ. Βελβεντό


3η Αγωνιστική 18η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Μακεδονικός Φούφα
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Αλιάκμων Αιανής
Μακεδονικός Σιάτιστας
Τιτάν Σερβίων
Πολυνίκης
Μακεδονικός  Κοζάνης
Α.Ε. Κοζάνης
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Εθνικός Βατερού
Αστραπή Κλείτου
Α.Σ. Βελβεντό
Π.Α.Ο. Κοίλων
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Αναγέννηση Εράτυρας


4η Αγωνιστική 19η
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Μακεδονικός Φούφα
Μακεδονικός Σιάτιστας
Αλιάκμων Αιανής
Πολυνίκης
Τιτάν Σερβίων
Α.Ε. Κοζάνης
Μακεδονικός  Κοζάνης
Εθνικός Βατερού
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Α.Σ. Βελβεντό
Αστραπή Κλείτου
Αναγέννηση Εράτυρας
Π.Α.Ο. Κοίλων
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων


5η Αγωνιστική 20η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Μακεδονικός Σιάτιστας
Πολυνίκης
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Α.Ε. Κοζάνης
Μακεδονικός Φούφα
Εθνικός Βατερού
Αλιάκμων Αιανής
Α.Σ. Βελβεντό
Τιτάν Σερβίων
Αναγέννηση Εράτυρας
Μακεδονικός  Κοζάνης
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Αστραπή Κλείτου
Π.Α.Ο. Κοίλων


6η Αγωνιστική 21η
Πολυνίκης
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Μακεδονικός Σιάτιστας
Α.Ε. Κοζάνης
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Εθνικός Βατερού
Μακεδονικός Φούφα
Α.Σ. Βελβεντό
Αλιάκμων Αιανής
Αναγέννηση Εράτυρας
Τιτάν Σερβίων
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Μακεδονικός  Κοζάνης
Π.Α.Ο. Κοίλων
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Αστραπή Κλείτου


7η Αγωνιστική 22η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Ε. Κοζάνης
Εθνικός Βατερού
Πολυνίκης
Α.Σ. Βελβεντό
Μακεδονικός Σιάτιστας
Αναγέννηση Εράτυρας
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Μακεδονικός Φούφα
Π.Α.Ο. Κοίλων
Αλιάκμων Αιανής
Αστραπή Κλείτου
Τιτάν Σερβίων
Μακεδονικός  Κοζάνης
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας


8η Αγωνιστική 23η
Εθνικός Βατερού
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Ε. Κοζάνης
Α.Σ. Βελβεντό
Πολυνίκης
Αναγέννηση Εράτυρας
Μακεδονικός Σιάτιστας
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Π.Α.Ο. Κοίλων
Μακεδονικός Φούφα
Αστραπή Κλείτου
Αλιάκμων Αιανής
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Τιτάν Σερβίων
Μακεδονικός  Κοζάνης


9η Αγωνιστική 24η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Σ. Βελβεντό
Αναγέννηση Εράτυρας
Εθνικός Βατερού
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Α.Ε. Κοζάνης
Π.Α.Ο. Κοίλων
Πολυνίκης
Αστραπή Κλείτου
Μακεδονικός Σιάτιστας
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Μακεδονικός  Κοζάνης
Μακεδονικός Φούφα
Τιτάν Σερβίων
Αλιάκμων Αιανής


10η Αγωνιστική 25η
Αναγέννηση Εράτυρας
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Σ. Βελβεντό
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Εθνικός Βατερού
Π.Α.Ο. Κοίλων
Α.Ε. Κοζάνης
Αστραπή Κλείτου
Πολυνίκης
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Μακεδονικός Σιάτιστας
Μακεδονικός  Κοζάνης
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Τιτάν Σερβίων
Μακεδονικός Φούφα
Αλιάκμων Αιανής


11η Αγωνιστική 26η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Π.Α.Ο. Κοίλων
Αναγέννηση Εράτυρας
Αστραπή Κλείτου
Α.Σ. Βελβεντό
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Εθνικός Βατερού
Μακεδονικός  Κοζάνης
Α.Ε. Κοζάνης
Τιτάν Σερβίων
Πολυνίκης
Αλιάκμων Αιανής
Μακεδονικός Σιάτιστας
Μακεδονικός Φούφα
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας


12η Αγωνιστική 27η
Π.Α.Ο. Κοίλων
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Αστραπή Κλείτου
Αναγέννηση Εράτυρας
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Α.Σ. Βελβεντό
Μακεδονικός  Κοζάνης
Εθνικός Βατερού
Τιτάν Σερβίων
Α.Ε. Κοζάνης
Αλιάκμων Αιανής
Πολυνίκης
Μακεδονικός Φούφα
Μακεδονικός Σιάτιστας
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας


13η Αγωνιστική 28η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Αστραπή Κλείτου
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Π.Α.Ο. Κοίλων
Μακεδονικός  Κοζάνης
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Τιτάν Σερβίων
Αναγέννηση Εράτυρας
Αλιάκμων Αιανής
Α.Σ. Βελβεντό
Μακεδονικός Φούφα
Εθνικός Βατερού
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Α.Ε. Κοζάνης
Μακεδονικός Σιάτιστας
Πολυνίκης


14η Αγωνιστική 29η
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Αστραπή Κλείτου
Μακεδονικός  Κοζάνης
Π.Α.Ο. Κοίλων
Τιτάν Σερβίων
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Αλιάκμων Αιανής
Αναγέννηση Εράτυρας
Μακεδονικός Φούφα
Α.Σ. Βελβεντό
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Εθνικός Βατερού
Μακεδονικός Σιάτιστας
Α.Ε. Κοζάνης
Πολυνίκης


15η Αγωνιστική 30η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου
Μακεδονικός  Κοζάνης
Τιτάν Σερβίων
Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας
Αλιάκμων Αιανής
Αστραπή Κλείτου
Μακεδονικός Φούφα
Π.Α.Ο. Κοίλων
Αναγέννηση Πτολεμαΐδας
Α.Ε.Π. Καραγιαννίων
Μακεδονικός Σιάτιστας
Αναγέννηση Εράτυρας
Πολυνίκης
Α.Σ. Βελβεντό
Α.Ε. Κοζάνης
Εθνικός Βατερού

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Νέα: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Τιτάν


Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Τιτάν Σερβίων από το γήπεδο Αιανής στην πρεμιέρα του κυπέλλου της Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ κόντρα στην ομάδα της ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ αφού κατάφερε πολύ δύσκολα να την κάμψει με  σκορ 1-2 και να περάσει στην επόμενη φάση του θεσμού με αντίπαλο την ομάδα της Α.Ε.Π.Καραγιαννίων.


Τι και αν χωρίζει μια κατηγορία της δύο ομάδες, καθώς ο Τιτάν από την φετινή περίοδο θα αγωνίζεται στην Α' κατηγορία της Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ, η ομάδα της ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ απέδειξε περίτρανα ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι δεν είχε αντίπαλο, έκλεισε τους φιλοξενούμενους στην εστία τους, χάνοντας πολλές και κλασικές ευκαιρίες με αποκορύφωμα την μεγάλη ευκαιρία του Σάκη Πλιάτσιου στο 92'να ισοφαρίσει το ματς και να το οδηγήσει στην παράταση.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκει στους φιλοξενούμενους έχοντας την κατοχή της μπάλας, δημιουργώντας κάποιες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το 41'λεπτό που βρήκαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ.Το φιλμ του αγώνα
 4'λεπτό σούτ του ΓκόγκουΣ.λίγο άουτ από τα δοκάρια του τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων Γκόγκου.
 6'λεπτό σουτ του Νίκου Νάστου πάνω από τα δοκάρια του Γκόγκου.
 7'λεπτό κόρνερ του Ελευθεριάδη κεφαλιά του Γουτζιομήτρου πάνω από τα δοκάρια του Παπακώστα.
16'λεπτό μεγάλη ευκαιρία του Χρυσοστομίδη να πλασάρει τον Παπακώστα, εκμεταλλευόμενος την σύγχυση των αμυντικών της Άνω Κώμης χωρίς αποτέλεσμα.
39΄ σουτ πλασέ του Τζαλαζίδη λίγο άουτ.
Στο 41'λεπτό της συνάντησης ο Τιτάν ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με τον Δουβαρτζίδη με ωραία κεφαλιά εκμεταλλευόμενος την αδράνεια των αμυντικών των γηπεδούχων.
Το δεύτερο μέρος ήταν ένα επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων.
Στο 50' λεπτό δυνατό σουτ του Τρέσσου λίγο άουτ.
Στο 61' λεπτό ο Τιτάν διπλασιάζει τα γκολ του πάλι με τον Γκουτζιομήτρο με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ελευθεριάδη κάνοντας το 0-2.
Άμεση αντίδραση της ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ στο 65'λεπτό του αγώνα με ωραίο πλασέ του Τσιμπούρα, μειώνοντας το σκορ σε 1-2. Απο εκείνο το σημείο και έπειτα το παιχνίδι πήρε μια άγρια ομορφιά, με πρωταγωνίστρια την ομάδα της ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ, να σφυροκοπεί τους φιλοξενούμενους κλείνοντάς τους στα καρέ τους.
Στο 67'λεπτό σουτ του Νάστου Νικ. λίγο άουτ.
Στο 72'λεπτό σουτ πλασέ του Τσιρέκα λίγο άουτ.
Στο 78'λεπτό επέλαση του Νάστου Νικ. το σουτ του έφυγε λίγο άουτ από τα δοκάρια του Γκόγκου.
Στο 83'λεπτό σουτ του Κοντοδήμου, απόκρουση του Παπακώστα.
Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για τους γηπεδούχους στο 92'λεπτό να ισοφαρίσουν και να οδηγήσουν το παιχνίδι σε παράταση ,ψπλην όμως το σουτ του επιθετικού της ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Γκόγκου και απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Τιτάνα.

Καλή η διαιτησία του κ. Καρατέρπου, πολλά λάθη των βοηθών του.
    
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Καρατέρπος, ΕΠΟΠΤΕΣ: Εμμανουήλ-Τσιγγένης.

 Στην Β' φάση Τετάρτη 16/9 ο Τιτάν θα αγωνιστεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΠ Καραγιαννίων, στο γήπεδο της Ξυρολιμνης.